Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kanādas latviešu gaidu salidojums un pēdējais ugunskurs

Latviešu gaidu kustība ASV, Austrālijā un Kanādā izbeidz darbību

Laikraksts Latvietis Nr. 720, 2022. g. 28. sept.
Velta Zvīdre -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Dace Strīpniece, Daina Kalniņa, Kristīna Putene. FOTO Gustavs Kalniņš.

Vadītāju kopbilde. 1. rindā no kreisās: Mudīte Šūlere (Schuler), Krista Treiguta, Anda Vitola (Witoll), Rita Robežniece;
2. rindā no kreisās: Elita Pētersone, Inta Briede, Meta Bāze, Sarma Eglīte, Milija Budrēvica, Ilze Āboliņa, Dace Strīpniece, Anita Zobena, Valda Zobena, Velta Zvīdre;
3. rindā no kreisās: Baiba Bredovska, Nora Pulciņa, Diāna Blačina (Blatchina), Biruta Kvapisinska (Kwapisinski), Aina Budrēvica, Kristīna Putene.
FOTO Ivars Mikelšteins.

Vakardziesmas loks. FOTO Ivars Mikelšteins.

Simtgades kliņģeris

Latviešu gaidu kustības (LGK) Kanādas jendas sarīkojums sestdien, 13. augustā, Toronto Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā Sidrabenē bija pulcinājis astoņdesmit labvēļus, brāļus skautus, esošās un bijušās Kustības dalībnieces. Kanādas jendas gaidu priekšniece vad. Dace Strīpniece aicināja ne tikvien kavēties atmiņās, bet arī atzīmēt un svinēt latviešu gaidisma 100 gadu pastāvēšanu. ASV jendas gaidu priekšniece vad. Kristīna Putene, atlidojusi no Ņujorkas, sniedza konspektīvu LGK vēsturi, paskaidrojot, ka mērķis saglabāt Latvijā dibināto gaidismu ir bijis godam veikts – Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO) turpina gaidot un skautot Latvijā. Kanādas jendas skautu priekšniece vad. Daina Kalniņa pateicās par 70 sadarbības gadiem un novēroja, ka gaidisms, kustība kas ciena dabu, ir devusi katrai dalībniecei vienreizēju, neatņemamu dāvanu nākotnei: izdevību sasniegt savu labāko es. Sveicienus no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē (LELBP) arhibīskapes Laumas Zušēvicas bija atvedusi Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) Vidienes apgabala prāveste Dr. Sarma Eglīte. LNAK priekšsēdis prāv. emeritus Dr. Fritz Traugott Kristbergs sveica Latviešu nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) un tās valdes vārdā.

Vadītāju kopbilde

Pēc oficiālās daļas un saviesīgām vakariņām sekoja Draudzības rotaļa. Radās septiņi kopi, kuri katrs saņēma saini ar dažādiem, lielākoties nometņošanas priekšmetiem. Uzdevums: izgudrot īsu ugunskura priekšnesumu, lietojot saiņa saturu. Ugunskuru vadīja vad. Dace Strīpniece un vad. Aina Budrēvica. Vecākā vadītāja, vad. Milija Budrēvica, aizdedzināja ugunskuru; jaunākā vadītāja, vad. Aina Budrēvica, aizdedzināja piemiņas sveci mūžībā aizgājušajām vadītājām. Kanādas jendas latviešu gaidu vēstures pārskatā pieminēja kādas vienības ir darbojušās un kādas nometnes ir notikušas. Pēc gaidu himnas Modras, modras bijušās vadītājas un vadītāju vietnieces pulcējās kopbildei.

Vakardziesmas loks

Pēc ugunskura nopietnās daļas sekoja jautrā daļa. Ugunskura riņķa dziesmas, saucieni, septiņi priekšnesumi, dažādi aplausi un gaidu dziesmas radīja raitu programmas gaitu. Ugunskura stāstā vad. Velta Zvīdre dalījās ar dažām personīgām atmiņām, kā arī ar pārdomām par gaidismu, stāstu nobeidzot ar Lorda Bēden-Pauela uzdevumu gaidām: „Esiet priecīgas un dariet citus priecīgus.” Pasākuma dalībnieki saslēdzās lokā ap ugunskuru, lai nodziedātu gaidu vakardziesmu Kluss miers un pateiktu gaidu vakara lūgšanu. No ugunskura tika paņemta oglīte, ko aizvest uz Latviju un nodot LSGCO, jo ar šī gada 30. septembri Latviešu gaidu kustība ASV, Austrālijā un Kanādā izbeidz darbību.

Vad. Velta Zvīdre
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com