Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Melburnas nodaļa atceras

Kurzemes Cietokšņa kaujas, Baltā Galdauta dienu un Mātes dienu

Laikraksts Latvietis Nr. 705, 2022. g. 8. jūnijā
Ilze Ābele -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Leģionāru piemiņas velte. FOTO Ilze Ābele.

Melburnā dzīvojošie leģionāri. No kreisās: DV Melburnas nodaļas priekšsēdis J. Kārkliņš; leģionāri – sēž J. Lešinskis, stāv G. Klauss, V. Balodis. FOTO Daila Piksone.

DV apbalvojumu saņēmēji. Pirmā rindā no kreisās: I. Houka (Hawke), M. Bērziņa, I. Ābele. Otrā rindā: M. Piksone, M. Balcere, D. Vējiņš, J. Vīksne, I. Mirovics. FOTO Daila Piksone.

Melburnas Daugavas Vanagu mītnē sanāca ap 60 biedru un viesu, lai atzīmētu šīs svarīgās atceres. Ar godu noritēja šīs dienas programma.

Klātienē bija sejas, kuras nebijām redzējuši kādu laiku, kā arī trūka dažas parastās sejas.

Visi piecēlās kājās, karoga ienešanai. Karoga sardzē bija Dāvids Vējiņš, Greg Vaitlovs (Whitelaw) un Markus Dragūns. Nodziedājām mūsu tautas himnu Dievs, svētī Latviju!

Ilze Ābele novadīja svētbrīdi ar atgādinājumu, ka tāpat kā Dievs deva savu vienpiedzimušo dēlu mirt mūsu grēku piedošanai un mūžīgās dzīvošanas iegūšanai, mūsu leģionāri arī deva savas dzīves savai tautai un zemei. Tā ir visdziļākā mīlestība.

Jānis Kārkliņš, DVMN priekšsēdis, savā uzrunā stāstīja par Kurzemes kaujām. Viņš aizraujoši pieminēja viņa vectēva stāstu šajās kaujās, viņa evakuēšanu uz Vāciju rehabilitācijas dēļ un nolemšanu atgriezties pie saviem puišiem Latvijā, kur neilgi pēc atgriešanās viņš krita.

Jānis skaidru vārda bildi uzgleznoja par Balto Galdautu dienu, ko tas nozīmē Latvijai un pateicās visiem tautas brīvības cīnītājiem. Tos nevienu mēs nedrīkstam aizmirst.

Jānim tad bija prieks uzņemt jaunu DVMN biedri – Aija van Oosterom ar DV solījuma nodošanu pie karoga. Aijai tika pasniegta DV nozīme un rozes.

Ilze Ābele DVMN Vanadžu vārdā deva paskaidrojumu par Melburnas Vanadžu sagatavoto velti mūsu esošajiem leģionāriem DV organizācijas 75 gadu atcerei.

Esam laimīgi, ka mūsu klātbūtnē šai dienā bija 3 leģionāri. Ģimenes bija sarunātas nodrošināt, cik iespējams, lai mūsu Goda viesi – leģionāri būtu klāt. Viens nevarēja ierasties veselības dēļ.

Ar pārsteigumu dzirdot savus vārdus Gunārs Klauss, Voldemārs Balodis un Jānis Lešinskis ieņēma vietas klātesošiem priekšā.

Stāstā Ilze minēja, ka sakarā ar valdības likumiem, kovida dēļ nevarējam oficiālā Daugavas Vanagu 75 gadu atceres sarīkojumā, ne arī personīgi pasniegt velti viņiem. Viss 2021. gads bija dēvēts Daugavas Vanagu 75 gadu svinību gadu. Nolēmām, ka bija svarīgi, lai šī velte tiek nogādāta mūsu esošajiem leģionāriem, un tamdēļ vienīgā izeja bija nosūtīt šo velti pa pasta ar pavadvēstuli, ko DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš sagatavoja un personīgi parakstīja.

Paldies Dievam, ka to izdarījām, jo neilgi pēc tā leģionārs Ilgvars Lecis aizgāja mūžībā. Velte pati tika sagatavota ar krietnu Roksijas Reiteres un grafiskā mākslinieka Greg Vaitlova darbu. Mēs pateicamies viņiem par izcili izpildīto darbu.

Ilze lūdza Jānim Kārkliņam nolasīt pavadvēstuli leģionāriem visiem priekšā. Pavadvēstulē ir izteikta dziļa pateicība mūsu leģionāriem par viņa pašaizliedzīgo velti savai zemei un tautai. Velte šim sarīkojumam tika palielināta, un mēs lūdzām visiem trim leģionāriem to atklāt klātesošiem priekšā. Velte ir salikta fotogrāfija no mūsu Melburnā esošajiem leģionāriem ar viņu ģīmetnēm, vārdiem un dzimšanas datiem ozolā. Apakšā ir vārdi – Veltījums Melburnā dzīvojošiem leģionāriem, Daugavas Vanagu 75 gadu jubilejā no DV Melburnas nodaļas.

Sekoja Atzinības rakstu pasniegšana. Kopā bija 8 saņēmēji par darba velti un atbalstu Daugavas Vanagu organizācijai. Daugavas Vanagu Austrālijas Atzinības raksti: Dāvidam Vējiņam, Ivaram Mirovicam. DV Centrālās Valdes Atzinības raksti: Maigai Bērziņai, Mārai Piksonei, Ingrīdai Houkai (Hawke).

DV krūšu nozīmes zeltā: Maijai Balcerei, Jurim Vīksnem, Ilzei Ābelei.

Vairākus gadus nebijām dzirdējuši spēlētas klavieres mūsu mītnē. Pianiste Zane Ritere pagodināja mūs un nospēlēja jauku Šopēna Valsi Op.69 nr. 1.

Programmas beigās nodziedājām DV dziesmu, un karogs tika iznests goda klusumā.

Pirms sākam pusdienas, uzdzērām tostu mātēm, audzinot mūsu nākotnes lēmējus un veidotājus un mūsu brīvai, neatkarīgai valstij – Latvijai un mūsu brīvības cīnītājiem.

Ļoti garšīgas pusdienas sagatavoja Ingrīda Houka, Ērika Riemere un Vilma Puķe. Lielu, lielu pateicību namamātēm, visiem jauniešiem par palīdzību virtuvē, ēdienu apkalpošanā un tīrīšanu visu pēcpusdienu. Jūsu palīdzība ir ļoti novērtēta.

Ilze Ābele,
DVMN sarīkojuma vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com