Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mēneša priekšmets – oktobris

No muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma – Ģirta Zeidenberga telefons

Laikraksts Latvietis Nr. 723, 2022. g. 19. okt.
Danute Grīnfelde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LaPa-muzejs-2v

Ģirta Zeidenberga telefons, kurš izmantots saziņai ar latviešiem pasaulē. Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma priekšmets. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Trimdas sabiedriskais darbinieks, Amerikas latvietis Ģirts Zeidenbergs. Fotogrāfs nezināms. Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma fotogrāfija. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

„Darba rūķi“ Monreālā, Kanādā palīdz sakrāmēt humānās palīdzības kravu sūtīšanai uz Latviju ap 1993. gadu. Fotogrāfs nezināms. Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma fotogrāfija. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Apzinoties, ka „katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek“, šoreiz esam izcēluši brīvprātīgā darba nozīmīgumu un par mēneša priekšmetu kļuvis Ģirta Zeidenberga telefons.

Kas ir „Mēneša priekšmets“?

Ik mēnesi Rīgā var iepazīties ar vienu priekšmetu no muzeja Latvieši pasaulē krājuma. Katrs izstādes Mēneša priekšmets eksponāts atspoguļo kādu īpašu stāstu par latviešu dzīvi ārpus Latvijas. Muzeja Latvieši pasaulē mēneša priekšmets ir atrodams Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmā stāva vestibilā pie ieejas restorānā Klīversala.

Ja ne es, tad – kurš?!

Latviešu kopienas un sabiedriskās organizācijas ārpus Latvijas radās un turpina pastāvēt, pateicoties daudziem brīvprātīgajiem, viņu ieguldītajam laikam, veicot visdažādākos darbus un ikdienas pienākumus latviešu sabiedrības labā.

Sabiedriskās aktivitātēs iesaistījušies daudzi jo daudzi mūsu tautieši plašajā pasaulē, gan braucot uz deju kopu vai koru mēģinājumiem un dziesmu svētkiem, gan vedot bērnus uz sestdienas skolām un vasaras nometnēm, gan piedaloties politiskās demonstrācijās un draudžu un biedrību darbā. Tomēr tas nebūtu iespējams bez aktīvākajiem darītājiem jeb atslēgas cilvēkiem, kuri ne tikai visu izplāno un noorganizē, juzdami lielu atbildību par latvietības veicināšanu un saglabāšanu mītņu zemēs, bet veic šos pienākumus ik dienu. Šie darba rūķi nesavtīgi ziedo savu brīvo laiku un radošo enerģiju, nereti iegulda personīgos līdzekļus, lai noorganizētu sabiedriskus pasākumus, informētu sabiedrību par notikumiem, piedalītos valdes un biedrības darbā, ieņemtu administratīvus amatus, kārtotu dokumentāciju un pat apsaimniekotu biedrību un draudžu īpašumus.

Ģirts Zeidenbergs (1934-2020) bija ļoti rosīgs latviešu sabiedriskais darbinieks ASV, labi pazīstams kā viens no savas kopienas atslēgas cilvēkiem. Ģirts bija Latviešu kultūras biedrības Tilts dibinātājs un ilggadīgais vadītājs, kā arī nozīmīgs darbinieks citās trimdas latviešu organizācijās. Viņš pastāvīgi un neatlaidīgi vāca latviešu kontaktus un uzturēja informācijas tīklu ar latviešu organizācijām un tautiešiem visā pasaulē, regulāri ar tiem sazinoties, informējot par notikumiem Tēvzemē un iesaistoties spraigās diskusijās par kultūru un notikumiem latviešu sabiedrībā. Vēlāk Ģirts saziņai sāka izmantot arī e-pastu, sagatavojot un nosūtot daudzus, svarīgus rakstus par Latviju ASV valsts amatpersonām, kā arī Latvijas un ārvalstu žurnālistiem.

Visbiežāk telefona sarunas un valdes sēdes Ģirts beidza ar vārdiem: Uz priekšu! (Atmiņas no Daces Ķezberes rakstītā nekrologa izdevumā Jaunā Gaita Nr. 301.)

Danute Grīnfelde,
muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com